Governors of Andhra pradesh

By MS on 7:35 PM

Filed Under:

# Name Took Office Left Office
1 C.M. Trivedi 1953 1957
2 Bhim Sen Sachar 1957 1962
3 S.M. Shrinagesh 1962 1964
4 Pattom A. Thanu Pillai 1964 1968
5 Khandubai Kasanji Desai 1968 1975
6 Justice S. Obul Reddy 1975 1976
7 Mohanlal Sukhadia 1976 1976
8 R.D. Bhandare 1976 1977
9 Justice B.J. Diwan 1977 1977
10 Sharda Mukherjee 1977 1978
11 K.C. Abraham 1978 1983
12 Ramlal 1983 1984
13 Shankar Dayal Sharma 1984 1985
14 Kumudben Manishankar Joshi 1985 1990
15 Krishan Kant 1990 1997
16 G. Ramanujam 1997 1997
17 C. Rangarajan 1997 2003
18 Surjit Singh Barnala 2003 2004
19 Sushil Kumar Shinde 2004 2006
20 Rameshwar Thakur 2006 2007
21 Narayan Dutt Tiwari 2007 present

0 comments for this post